Oprava fasády Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Provádíme kompletní opravu a sanaci fasády Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Stavební práce obsahují sanaci a opravu panelového zdiva, meziokenních izolačních výplní vč. fasádního nátěru a montáž omítek lodžií objektu. Součástí rekonstrukce jsou nátěry ocelových konstrukcí, parapetních a atikových plechů a montáž obkladu soklové části fasády.

Rozsah stavebních prací:

• Omytí podkladu tlakovou vodou a očištění podkladu, penetrační nátěr
• Sanace železobetonových konstrukcí a reprofilace zdiva
• Dodávka a montáž fasádního systému, nátěry fasádní barvou
• Nátěry ocelových konstrukcí a parapetů oken

Použitý materiál:

• Zateplovací a fasádní systémy Caparol Capatect se silikonovou omítkou a fasádní barvou