Služby

Vizualizace

Budoucí vzhled Vašeho domu, objektu nebo interiéru Vám ukážeme přímo v našem fasádním studiu. Odnesete si od nás reálný náhled jak bude Váš dům nebo pokoj vypadat po dokončení stavby nebo výmalby. Vizualizace se provádí z digitální fotografie nebo skenu projektové dokumentace. Během chvíle máte několik variant barevného řešení nové fasády Vašeho domu.

Co je potřeba k vizualizaci?

  • fotografie stavby nebo objektu v jakékoliv elektronické podobě (CD, flash disk, aj.)
  • projektovou dokumentaci stavby (jednotlivé pohledy)

V případě, že nemáte vhodnou fotografii Vám po dohodě její pořízení zajistíme. Pokud není možné fotografii pořídit nebo není projektová dokumentace, vizualizační program nabízí velkou škálu typových domů a objektů.

Jak vizualizace probíhá?

Vytváření barevných návrhů se skládá z navržení barevného řešení, vybarvení objektu a následné prezentace barevných návrhů zákazníkovi a její konzultace. Součástí vizualizace je poradenství, nabídka vhodných materiálu, nezávazná cenová kalkulace a možnosti realizace.

 Ukázky vizualizací

 Nezávazná poptávka - Vizualizace

Termografické měření

V rámci kompletního servisu zákazníkovi v otázce zateplení objektu a budov zajišťujeme měření termokamerou - termovizní měření.

Měření je prováděno kvalifikovanými a odborně proškolenými osobami kamerou Fluke Thermography Ti32.

Výsledkem měření je odborný posudek, který může být součástí projektové dokumentace. Termoměření objektu nám průkazně ukazuje a zjišťuje původ a místa tepelných ztrát daného objektu. Měření termokamerou nám dává návod k řešení, kde a jakým způsobem je vhodné popř. nutné energetickou náročnost objektu snížit.

Vzhledem k vzrůstajícím cenám plynu, elektrického proudu a tepla je toto řešení nejvhodnějším způsobem jak šetřit náklady na bydlení ale i zvýšit komfort bydlení.

Vhodným řešením zateplením objektu dojde k jeho zhodnocení a celkovému prodloužení životnosti stávajících konstrukcí. Eliminací velkých úniků tepla lze významně snížit náklady na provoz bytů, rodinných domů, veřejným i komerčních objektů.

Termovizní analýzou lze též odhalit neodborně a nekvalitně provedené stavební práce nebo detekovat stavebně konstrukční vady v objektu.

 Nezávazná poptávka - Termografické měření

Zelená úsporám - dotační program

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Cíle Programu

Hlavním cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Kdy je možné o dotaci žádat

V rámci Programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací), a rovněž realizace zelených střech *. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Program se člení v závislosti na typu dotovaného objektu

  • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
  • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím webového rozhraní informačního systému programu. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu, které je stanoveno následně: max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve než:

  • 1. 1. 2014 - platí pro podprogram rodinné domy
  • 1. 1. 2015 - platí pro podprogram bytové domy

Konkretní podmínky a návod k podání žádosti najdete na www.nzu2013.cz
Dotazy Vám budou zodpovězeny na Zelené lince 800 260 500

Půjčovna lešení

Nabízíme kompletní služby zapůjčení lešení.
Pronajímáme lešení rámové, trubkové a pojízdné.
Služby obsahují zaměření objektu vč. návrhu konstrukce, montáž, demontáž a dopravu.
Veškeré lešení je certifikováno a vyhovuje požadovaným normám. Montáž a demontáž lešení je vždy prováděna osobami odborně způsobilými a každoročně proškolenými.

Cenovou kalkulaci pronájmu lešení včetně nákladů na dopravu Vám naceníme dle Vaší konkretní poptávky a potřeby.

Rámové lešení

Jednoduchá a snadná montáž a demontáž.
Vhodné především pro novostavby a rekonstrukce objektů s pravidelnými tvary a rovinatým pozemkem.
Pro rychlou montáž a demontáž doporučujeme ke stavebním pracím na bytových domech a panelácích.

Trubkové lešení

Ideální pro nepřístupná místa tzn. schodiště, věže, výtahové šachty a především historické objekty a rodinné domy.
Vhodné samozřejmě i jako náhrada lešení rámového.
Trubkové lešení lze v případě potřeby zkombinovat s lešením rámovým.

Pojízdné lešení

Pojízdné hliníkové věže jsou vhodné pro jakékoliv stavební práce, menší opravy fasády a zateplení, malířské a natěračské práce apod.
Jednoduchá a rychlá montáž, snadná a nenákladná doprava.

Ceník:

 Denní nájemné300 Kč 354 K4400 Kč 445 Kč535 Kč 600 Kč
 Typ lešení500350045005500650075008
 Pracovní výška (m)4,35,6 6,75  7,6 8,7 9,55
 Výška lešení (m)3,554,856,87,95 9,55
Výška podlahy (m) 2,3 3,6 4,75 5,6 6,7 7,55 
 Váha (kg)133 187226 240 262 265
       
       

 

 Leták nabídky lešení ke stažení

 Nezávazná poptávka - Půjčovna lešení